Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa
Đã đăng vào 08-05-2020

Đào tạo SEO VNG - Miễn phí

Meta Description là gì? Tạo mô tả tìm kiếm cực tốt cho SEO
*****
Đối với mỗi kết quả và mọi chỉ mục được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, Google sẽ tạo một đoạn mã hiển thị dựa trên các điều sau:

Thẻ title của trang
URL của trang
Meta description được cung cấp bởi người dùng trong phần đầu (<head> </ head>) của trang hoặc meta description tự động được tạo bởi thuật toán công cụ tìm kiếm.
Các liên kết khác đến cùng một trang web (chúng được gọi là sitelinks).
Trong trường hợp này, Google đã quyết định sử dụng meta description được tôi cung cấp, nhưng như chúng ta sẽ thấy trong các ví dụ bên dưới, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Tùy thuộc vào truy vấn của người dùng, Google có thể quyết định sử dụng meta description động được tạo từ nội dung tìm thấy trên trang để làm cho nó phù hợp hơn.

Lưu ý trong đoạn trích hiển thị tìm kiếm ở trên thì tôi đã tìm kiếm cho từ khóa “tự học SEO” từ khóa được in đậm vì chúng khớp chính xác với truy vấn tìm kiếm.

Đây là cách tôi sử dụng Plugin Yoast SEO để cấu hình nó.
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.